Nära naturen,
aktiviteter och människor

– och rum för sig själv

Välkommen
till Rimshult

Rimshult AB är ett HVB-hem för unga pojkar som behöver stöd och fasta normer för att komma tillrätta med destruktivt beteende. Här, mellan de två sjöarna i södra Småland finns ett djupt engagemang och 40 års erfarenhet som ger en trygg miljö för utveckling.

Rimshult AB

Målgrupp: Pojkar utan diagnos, huvudsakligen i åldern 13-17 år

Platser: 7+2

Placeringsansvar: Björn Lundin

Lagrum: SoL samt LVU

Huvudman: Rimshult AB

Organisationsnr: 556304-5987

Upptagningsområde: Hela landet

Kompetenser:

• KBT-terapeut steg1
• Grundkurs familjeterapi
• Erfarenhet från SIS
• Psyko-dynamisk terapeut steg1
• Undersköterskor med sammanlagd lång (över 50 år) erfarenhet från tung psykiatri
• Föreståndare och biträdande föreståndare är socionomer med bred och lång erfarenhet
• Kurs i psykosocialt behandlingsarbete
• Baskurs i lösningsfokuserad terapi
• Kompetens i: HAP, Öronakupunktur, MI, Nationell baskurs riskbruk, missbruk och beroende
• Orientering till missbrukspsykologi
• Föräldracoaching med Christopher Schmitz
• Kurator för neurotiskt handikappade
• Ägaren har 50 års erfarenhet från vårdsektorn, varav 40 år med ungdomar. Fungerar idag som mentor till föreståndare och bitr. föreståndare.
• Projekledare inom socialtjänsten