Kompetenser

 • KBT-terapeut steg1
 • Grundkurs familjeterapi
 • Erfarenhet från SIS
 • Psyko-dynamisk terapeut steg1
 • Undersköterskor med sammanlagd lång (över 50 år) erfarenhet från tung psykiatri
 • Föreståndare och biträdande föreståndare är socionomer med bred och lång erfarenhet
 • Kurs i psykosocialt behandlingsarbete
 • Baskurs i lösningsfokuserad terapi
 • Kompetens i: HAP, Öronakupunktur, MI, Nationell baskurs riskbruk, missbruk och beroende
 • Orientering till missbrukspsykologi
 • Föräldracoaching med Christopher Schmitz
 • Kurator för neurotiskt handikappade
 • Ägaren har 50 års erfarenhet från vårdsektorn, varav 40 år med ungdomar. Fungerar idag som mentor till föreståndare och bitr. föreståndare.
 • Projekledare inom socialtjänsten.