Erfarenhet ger trygghet

Genom att arbeta långsiktigt har vi skapat en kultur där en trygg och ansvarstagande inställning förs vidare. Både hos ledning och personal finns kunskap och erfarenhet från olika typer av boenden och vård, men det viktigaste är en gemensam vilja att göra sitt bästa, och en genuin omtanke. Vi vet att det vi gör är något som genererar en vinst, både för individen och för samhället – om vi gör vårt bästa och lyckas.

Vi har arbetat med vård av ungdomar sedan 1982 – hela tiden med grundsynen att i en trygg miljö med ett genuint intresse från omgivningen väcks lusten att upptäcka, utvecklas och samverka.

om_rimshult3

om_rimshult1

Framåt tillsammans

Grunden i vår metod är att se behovet utifrån de problem den unge som kommer till oss har. De ungdomar som vi arbetar med är inte alltid diagnostiserade och vi fokuserar på behovet av att hitta skälen till att den unge mår dåligt och av en omvärld som stöttar. Dygnet runt om det behövs. Allt för att få den unge att se sina möjligheter istället för hinder och tillsammans forma en framtid utan destruktiva inslag.Vår modell för utslussning är omhändertagande och speciell. Kontakta oss för vidare information.

Knappt ett år, drygt en kontaktperson

Här på Rimshult arbetar vi tidsbegränsat, det vill säga med den unges utveckling i fokus. Det innebär att vi efter 1 års behandlngstid, förlänger med 6 månader vid varje ny period.

Vi jobbar med en direktansvarig kontaktperson till varje ungdom. Kontaktpersonen är den samlande kraften för all information om den unge och håller en fortlöpande kontakt med den placerande handläggaren. Kontaktpersonen är också den som handläggaren i första hand söker för att få information om framsteg och problem. Rimshults personal får handledning av psykolog 1 gång per vecka för att ge en stabilitet åt utvecklingen.

Långt ifrån, men nära

Boendet ligger på en gård mellan två sjöar i Rimshult, utanför småländska Ryd och nära gränsen till Blekinge. Förutom att läget är vackert och rofyllt, ligger det bra till för olika val av skolor och det finns många aktiviteter inom räckhåll. Vi lägger stort fokus på att snabbt hitta en aktivitet som engagerar, eftersom det gör processen att komma in i det nya sammanhanget så mycket enklare.

Att Rimshult ligger lite avlägset ser vi som en fördel. En ungdom som under en jobbig period behöver vända sig någonstans kommer till oss, istället för att hitta mindre lämpliga umgängen i närområdet.

om_rimshult4

om_rimshult2

Aktiviteter

Tio platser innebär i stort sett lika många viljor och önskemål om vilka aktiviteter man ska ägna sig åt, här på Rimshult och i närområdet. Vi gör alltid vårt bästa för att hitta något som engagerar och intresserar, och löser sedan den transport som krävs. Vi uppmuntrar sökandet efter ett intresse/aktiviteter och peppar ungdomarna att röra på sig. Det lägger en god grund för välmående, både fysiskt och psykiskt, samtidigt som det underlättar umgänget.

Bakgrund och
historik

Det första hemmet på Rimshult startades av Björn och Anita Lundin 1982. Sedan dess har verksamheten förändrats i samklang med samhälle och behov. Via HVB-tillstånd har vi här arbetat med psykosociala diagnoser, drivit egen friskola och samarbetat med kommunens skolor.

2007 började vi arbeta med ensamkommande flyktingbarn som transitboende på uppdrag av Malmö stad och det är ett uppdrag som vi hade fram till 2017. I och med det minskade behovet av asylboenden i Sverige återgick vi då till att vara ett HVB-boende för pojkar och återupptog vårt samarbete med socialkontoren i landets kommuner, främst i södra Sverige.